jueves, 30 de abril de 2009

ignorancia

A uno le cuesta entender ciertas cosas. El aprendizaje de una lengua se supone que siempre es bueno. Si esta lengua es la propia o la del entorno, mejor todavía. Creía que en esto estaba todo el mundo de acuerdo. Pero está visto que hay quien piensa que esto no es así. Que se sienten amenazados por la cultura, a la que consideran un enemigo de su libertad, que creen que el aprender un idioma es negativo para el desarrollo intelectual. No sé, por más que me esfuerzo, no consigo ver más amenazas al castellano y a la cultura española que el abuso de anglicismos o de incorrecciones lingüísticas en un profesorado que no es capaz de leer un puñetero libro. Pero tampoco consigo encontrar amenazas a la libertad en el hecho de que el Estado no quiera costear frivolidades educativas, como la diferenciación de alumnos por sexos. Es curioso que la única solución que se les ocurre a estas personas sea la de discriminar a sus hijos, apartarlos para que no se contaminen con la presencia de quien es diferente a ellos por hablar gallego o por tener otro sexo.

El actual gobierno gallego se amparó en estas extrañas demandas, egoístas, por lo que suponen de exigir una educación diferenciada para una minoría, para acceder al poder. Es de esperar que esto le explote en la cara cuando pretenda venderles las supuestas soluciones a una exigencia irresoluble.

ya estamos todos

Con la llegada de Lucía Molares al cargo de super-guay-hiper-delegada de la Xunta de Galicia en Vigo ya está completa la nómina de altos cargos en la ciudad. Hoy aparecen reflexiones sobre el valor de la aguerrida ex-edil del Pp para ocupar tal cargo. Desde luego, por nuestra parte, nos hemos llevado un chasco, porque preferíamos un perfil más del tipo Joaquín Macías, ya saben, algo del tipo "sé lo que estoy haciendo sin necesidad de que me lo cuenten en el Fallo". Pero tal y como está el panorama, mejor no nos quejamos.

Ahora ya sólo queda que también ella se pida una entrevista con el bialcalde Caballero y se ponga a pedir dinero a la Administración estatal. Claro que la pobre no podrá decir que las oficinas de la Xunta tienen que estar muy bien aprovechadas, porque la del buen gusto es la Perly. Ya de lo de gestionar, a lo mejor Molares sabe rodearse de alguien que sí sepa cómo trabajar.


Perly y Molares en plena faena

miércoles, 29 de abril de 2009

a nova junta

A nova Junta de Galicia xa ten a súa pica clavada na lingua. Xa mandou unha circular ós colexios galegos indicando que quen queira desobedecer a lei, pode facelo libremente. E, se como mantén a nova aparecida no Fallo de Vigo, a orde non é contraria á lei vixente, entón ¿é necesario cambiala lei, tal e como prometeu que faría nos cen primeiros días de goberno? En calquera caso, o primeiro paso, dado en solitario, sen contar nen coa comunidade educativa, nen cos sindicatos, nen cos outros partidos políticos (lembremos que a lei vixente foi aprobada por todos eles) non sabemos se satisfará á bravida Gloria Lago.

En calquera caso, lembremos que os dereitos dos que estamos a falar non son os dos pais nin dos dos profesores. Son os dereitos dos rapaces a ser educados ó que está en xogo. Restarlles coñecementos nunha lingua é atentar contra os seus dereitos. Non garantir que vaian ter a competencia adecuada en galego vai supor quitarlles un dereito a ser culturizados. Pero non adiantemos acontecementos. Seguro que haberá varios centros onde os alumnos escollen falar en galego en todas as asignaturas.

los constructores

Le aprietan a Feijoó los constructores, que no quieren dejar pasar demasiado tiempo para cobrar su factura del apoyo dado al Pp en las recientes elecciones autonómicas. Por un lado exigen al nuevo presidente que modifique por su cuenta y riesgo el plan de urbanismo de Vigo, cosa que no puede hacer legalmente. Lo único que podría hacer por medio de la Consellería pertinente es aprobar o no lo presentado conforme a la ley, no a los intereses de nadie, y esto ya está cerrado. Pero esto son menudencias legales que no interesan a los constructores. Las leyes que nos protegen son molestias administrativas para ellos.

Por otro lado consideran que las leyes del hábitat son "inaplicables", pero sin especificar en qué. ¿En el tamaño mínimo que debe de tener una habitación? Entendemos que si ellos no van a vivir en ella, tanto da habitación que armario. ¿O en el número de metros cuadrados de las nuevas viviendas? Si cuando la ex-ministra der Vivienda planteó como "solución habitacional" los mini pisos fueron ellos los primeros en montar en cólera. ¿O en la obligatoriedad de no utilizar agua potable para las cisternas? Evidentemente términos como "sustentabilidad" no entran en los planes de quien desea construir en la costa gallega.

Además, pretenden que para acceder a una vivienda de precio protegido se tenga en cuenta el "arraigo" (sic.); mantienen que no tienen viviendas nuevas sin vender, lo que contradice los datos de la nueva Xunta y las supuestas facilidades que habría que darles a los compradores, que continúan activos, según sus cálculos; y, por último, se permiten el lujo de insultar abiertamente al alcalde de Vigo que, aunque no les guste, es el que hay, elegido democraticamente. Demuestran tener la educación de un pistolero de barrio, una incultura brutal y un ansia de beneficio fácil extrañamente desvergonzado, puesto que quizás convendría recordarles de dónde sale la actual crisis que vivimos y, muy particularmente, el paro que sufre el Estado que les da de comer.

la huelga de basura en vigo

Levaba A Voz de Galicia anunciándoo con moitas ganas dende dúas semanas atrás. Mesmo o cálculo estaba feito e non había día que non o repetira: 350 toneladas de basura diarias. Hoxe é o segundo día e xa son 700 toneladas repartidas pola cidade. Respecto á folga, tan anunciada, tan recoñecida como inevitable, compre lembrar que a empresa que pretende baixar o soldo un 7% ós traballadores tras un ano de ganancias é FCC, que non levou nin unha soa das obras que estes días están a se realizar pola cidade.

Compre lembrar igualmente que o Pp ven de se queixar de que ningunha das empresas benefciadas se comprometera a realizar unha xestión adecuada dos residuos, a pesares de ter estado na mesa que realizou o pliego de contratación. Do mesmo xeito, os veciños que se queixan das obras e que pretenden que se lles perdoen impostos, non van pagar máis unha vez terminen as obras e se beneficien do resultado, conquerido cos impostos de todos. Curioso que esixan tanta legalidade na Administración cando propoñen unha irregularidade como é a exención de tasas municipais.

Do mesmo xeito, lembremos que as pretensións empresariais pasan por considerar que, posto que o IPC baixou, este ano os soldos deberan facelo igualmente. Parecida actitude teñen os empresarios do metal, que se negan a negociar un convenio que os traballadores levan meses anunciando. O flamante superdelegado de Traballo ou Secretario Xeral de Traballo ou quen cona sexa o responsable de mediar neste conflicto non aparece por ningures (antes era o delegado da Consellería de Traballo, pero este posto foi suprimido polo novo presidente. Semella que a tan cacareada rebaixa de altos cargos de Feijoó non vai traer so beneficios).

En definitiva, que a campaña sucia xa empezou en Vigo. Crear caos por medio de folgas forzadas ó non querer negociar, mentras que os medios fan notar a responsabilidae do Concello (que a ten, non sei porqué carallo non informan de qué tipo de contrato teñen asinado con FCC) e calan a ausencia da Xunta ata que os traballadores non lles quede outra que sair á rúa.

viernes, 24 de abril de 2009

aprender a ser bueno

Mal empeza o novo conselleiro de Educación. Ademáis de ter que soportar que lle vaian dicindo por ahí que é homosexual, di que non se aprende a ser bo nunha asignatura. Alá foi a asignatura de relixión, a elección de profesores por parte dos obispados e a educación en valores. E todo esto sen que a recén chegada, a asignatura de Educación para a Cidadanía teña a penas comenzado a andar. Vanlle botar as culpas ó último en chegar, co a gusto que estabamos todos co educados que están os rapaces.

Claro que a ver como conxuga o postulado da dificultade de aprender en galego que promulga Galicia Pilingüe coa visión que ten a inmensa maioría dos pais de alumnos respecto á falta de esixencia que teñen os rapaces na escola.

Por outra parte, o maior reto que vai ter o Pp na cidade vai máis por ver cómo xustifica a presencia dunha presidenta do porto por dous anos cando a ninguén lle parece ben. Bo, co "y tú más" habitual, supoñemos. E, sobre todo cando todo o mundo está dacordo coa boa xestión do anterior presidente. Bo, todo o mundo non, todo o mundo menos Figueroa, que segue empeñado en levarlle a contraria ós mesmos empresarios ós que di defender.


Nin a de Marlon Brandon nin a de Bruce Willis.
Para camiseta, a de Figueroa.


Sempre lle quedarán as "comisións de afectados" das obras que menos tempo van durar na cidade (teñen que estar rematadas este ano se queren cobrar). Ó tempo que piden máis orden nas obras esixen que se poida aparcar en dobre fila ou enriba da beirarrúa ou en carga e descarga. A esto lle chaman "libertade de movementos" en Vigo. Ou "emprendedores do tráfico" ou algo así. Alá foi a crise como causa dos nosos males. Agora son as obras que dan traballo a moitos vigueses a culpa da mala educación dos conductores vigueses.



Este foi deixar un paquetiño e tomar un café e levoulle a grúa o coche.
U-las liberdades individuais? U-la democracía en Vigo?

aqueles tempos

Lembran aqueles bos vellos tempos cando Euxenio Eiroa falaba na Radio Vigo? Qué tempos! Qué imparcialidade, qué obxectividade! Cánta profesionalidade nun so home. Actualmente o Eiroa anda metido nun blogue que, co patrocinio de Louzán, chámase "magazine". Alí traballa publicitando as actuacións da Deputación, en xusta correspondencia coa publicidade que ésta lle paga ó periodista. Sen disimulos, como marcan as normas do bo facer periodístico. Co motivo do 75 aniversario de Radio Vigo un colaborador tivo a ben colgar a foto que acompaña este post. Deixoa porque eu escoitaba a estes señores e teño o meu corazonciño. Podre, pero o teño.

Eran aqueles tempos en que Manuel Pérez, alcalde de Vigo pertencente ó Partido Popular, asinou un convenio cunha empresa privada para calificar o chan do colexio Cluny en edificable, de costas ó pleno do Concello, que é quen goberna na cidade, e non o alcalde. Dígoo, porque parece que o Pp local gústalle xogar ó despiste, e tenta unha vez máis mentir descaradamente respecto ás súas actuacións pasadas. Eles asinaron o convenio e defendéronno. Euxenio Eiroa dixo na radio que o edificio non valía a pena e ben podía tirarse, que gañaba a cidade cun centro comercial nesa esquiña en lugar dun edificio vello e feo.

Ante persoas así, ben faría o actual alcalde de Vigo de alonxarse o máis posible. Esta xente so fai cousas cando os demáis perden. Nin sequera lles interesa gañar eles: bástalles ver ó inimigo caído.



Euxenio Eiroa tentando borrar coa man as faltas de ortografía do ordenador,
mentras o resto da redacción fai como que non quere saber nada.

jueves, 23 de abril de 2009

magdalena álvarez

Nin agora que marchou vai haber un pouco de respecto pola probe Magdalena. O Cascos, o anterior Ministro de Fomento, o da Medalla de Galicia, deseñou un AVE ata Vigo de cuchufleta, algo para que os galegos quedaramos tranquilos despois de tanto chapapote e tanta manifestación. A Fraga, que era presidente da Xunta por aquel entonces, pareceulle ben. Total, nos seus tempos, a cabalo, tardaba tres meses en chegar a Madrid, se facía bo tempo (no seu caso en carroza).

Onte xa dixemos que esta chapuza do ministro asturiano do Pp orixinou que tivera que cambiarse o proxecto, con todo o retraso que isto conleva. E hoxe, xa non so é a Voz de Galicia quen o recolle, senon que tamén o Fallo de Vigo o conta. Iso sí, levándolle o mérito a José Blanco, un ministro que non leva unha semán no cargo e que simplemente executa o que deixou ordeado a súa antecesora, aquela andaluza tan torpe ó falar. Quen non quiso recoller a nova foi, polo momento, o Atlántico Diario, quizás porque non acaba de atopar a alguén que lle explique que o impotante non é cando chegue o AVE, se non en qué condicións, tanto técnicas como medio ambientais, como socioeconómicas, e non en qué mes de qué ano.


José Blanco en el colegio no era más listo que ahora, pero sí más feo.

karpin y caballero

Si algo de bueno tiene de bueno la política viguesa es que uno aprende un montón de derecho. Por ejemplo, los convenios firmados a espaldas del pleno entre la anterior alcaldesa y varias empresas, con Barreras o Alfageme. Pues no son válidos ni tienen porque respetarse a la hora de elaborar el plan de urbanismo. Un Concello sólo debe respetar lo aprobado en pleno. Y lo demás, pues depende. O el edificio de Cluny en la Gran Vía. Que otro alcalde, también del Pp, firmó un convenio con una empresa para que pudieran cargárselo. Pues tampoco vale. Que si no se pasa por pleno y se aprueba no hay manera, por muy beneficioso que sea o que la otra parte lo haya cumpido. Que se vayan a reclamar a Manolo Pérez o a Corina Porro. Bueno, tampoco, que los actos realizados en función de su puesto público no conllevan responsabilidad personal, a no ser que les pillen con las manos en algo que no sea el bolígrafo para firmar. Que se lo digan a la Finca do Conde y sus "actos reglados"

aniversario de radio vigo

¿Qué mejor escenario para el nombramiento de la Perly que el sarao de ayer de Radio Vigo? Simbólico el lugar, con toda la nata y toda la crema. El de anoche fue un acto representativo del funcionamiento empresarial de la ciudad. Radio Vigo nace en 1934, en una ciudad creciente en lo cultural y en lo industrial. Dos años después, el golpe de estado de Franco acaba con las esperanzas de muchos de aquellos emprendedores. Los que no comulgan con los golpistas son eliminados. Radio Vigo sí comulgaba, por lo que quedó como la única emisora de la ciudad hasta que 20 años después nacería su única competencia, la radio de la Falange Española.

Esta situación de uniformidad, de no permitir la existencia de competencia, de aprovechamiento de los bienes públicos en beneficio de un único empresario se repitió por toda la ciudad. Armadores, constructores, conserveros, se repartieron el pastel sin permitir a nadie que levantara la cabeza para, al menos, opinar. Ayer celebraron esta historia con mucho bombo, y se repartieron premios entre ellos. Las palabras "generosidad", "sacrificio", "esfuerzo" o "compromiso" fueron de las más repetidas.

¿Qué mejor escenario para Corina Porro? Gracias a un pacto que deja a Vigo sin representación en el Senado, la popular nos asegura que sólo lo hace por nuestro beneficio. Sus perlas son muchas al notificar la buena nueva:
No se debe utilizar el puerto para hacer política pura y dura. Lo que sé hasta hoy es desde fuera. Lo primero es lo primero: hay que solucionar lo de comer todos los días.
Ahora tendrá que pensar en ponerse de acuerdo con Figueroa. Mientras su compañero criticaba ayer la gestión de Jesús Paz estos años, Feijoó y ella misma decidieron que era todo lo contrario. Desde luego, los empresarios lo tienen claro. Que haga lo que le dejaron preparado y procure alborotar lo menos posible. Dejar solo a Figueroa al cargo de un grupo popular de jóvenes sin experiencia puede ser demoledor. Si finalmente Lucía Molares es nombrada Secretaría Xeral de Turismo, nos quedaremos huérfanos, no ya de alguien que piense en ese grupo, si no alguien que trabaje. Nos esperan dos años realmente extraños.


Así acabó la fiesta más de uno

miércoles, 22 de abril de 2009

los cajones del ave

Dixo Touriño que con Pepe Blanco no Ministerio de Fomento habería tramos do AVE que sairían dos caixóns. A xente tomouno fatal, dando por feito que o probe Touriño tiña razón, porque a Magdalena Álvarez era máis mala que a Patiño e máis rancorosa que Margarita Seisdedos. Agora resulta que a exministra unicamente estaba cambiando algúns tramos da planificación que deixou o Álvarez Cascos, que nos deixaban sin conexión a Madrid por tren ata que terminasen as obras, ademáis de planificar un AVE cunhas curvas que nin as de Tameiga.

Como esto siga así acabaremos enterándonos de que a reducción de altos cargos do Feijoo, ademáis de alonxala administración dos cidadáns, vainos deixar sen ninguén que mire pola calidade da vivenda, do desenvolvemento sostible, da promoción científica, das infraestructuras agrarias, ou a promoción industrial. A verdade, se fose certo, e o seu plan consiste en pedirlle cartos ó goberno central, pois non vemos a cousa esa dos mellores. Será interesante comprobar se realmente quere baixar os custes da administración ou é so demagoxia.

mentira

Que el Fallo de Vigo no puede meterse con Caballero es cosa sabida, que a fin de cuentas a todos nos gusta comer caliente. Pero eso no es óbice para que de vez en cuando metan alguna mentirijilla, de ésas que casi no se notan. Por ejemplo, cuando dicen que el anterior gobierno gallego ha anulado los conciertos con los colegios del Opus Dei que segregan a los niños por el sexo.

La mentirijilla viene cuando mencionan que "el Tribunal Constitucional (...) descarta que la separación por sexos represente una discriminación y por lo tanto no atenta contra los principios de la Ley Orgánica de Educación (LOE)". Es cierto que existen sentencias en ese sentido, pero cuando la ley era la LOGSE, anterior a la actual. La actual, por si interesa, dice en su artículo 84 que "en ningún caso habrá discriminación por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social".

Vamos, que si alguien desea que sus hijos estudien en un colegio con sólo cristianos, millonarios o caucasianos, no puede enviar a su hijo a un centro mantenido con fondos públicos. Así se está haciendo en toda España, y lo normal es que también aquí.


Rouco Varela con los slips infantiles del nene en plena "manifestación por la familia"

porro, presidenta del puerto

Al final, "el entorno", que decían los medios, se salió con la suya. Nosotros, por otra parte, estamos satisfechos de que no haya ganado el Pp las elecciones generales o ya nos veíamos a la Perly dirigiendo a Zona Franca o algo así. Suponemos que, una vez empleados los "mejores" en las consellerías, quedaba el resto para ir pagando favores. Y lo del puerto, con sus marineros y sus grúas, que parece que están de obras todo el año, es divino para su nueva presidenta. De momento ya le ha hecho el Figueroa lo que mejor sabe hacer, de mamporrero, con sus críticas a la crisis mundial.

No sabemos si este nuevo tandem supondrá que la Perly dejará su puesto de portavoz del grupo popular en el Concello. Suponemos que sí, porque no son buenos tiempos para que venga el Figueroa a abrir demasiado la boca, aunque desparpajo no le falte.


Así se lo ha puesto Feijoó a la Perly.
Muérete de envidia, Jesús Vázquez.

martes, 21 de abril de 2009

la agenda de feijoo

El Máximo Mandatario Gallego (MMG) ya sabe qué papel le han asignado los empresarios: el de chico de los recados. Por una vez, le perdonan que no esté donde le mandan, pero ya avisan que es porque tenía una buena excusa. Desde luego, al lector de ambos enlaces no puede quedarle claro si es que esa "importántisdima reunión" sobre el comercio chino estaba o no en la agenda de Feijoó. Lo que sí le queda claro en ambos textos es que el chico ya tiene deberes que cumplir, quiera o no.



Por mucho que le diga Fontenla ésta no piensa moverse
hasta no terminarse los espaguetis

el puerto de vigo en la prensa

Si usted es lector del Atlántico Diario y lee hoy que "El Puerto de Vigo es el que más cae en Galicia este año", no se angustie. Lo único caído es la neurona del redactor, que, en realidad, quiso decir: "El Puerto garantiza un aumento de cruceristas del 10% y vaticina más escalas que el año pasado".

Un desliz en el titular, parecido al de La Voz de Galicia, que tuvo que retificar su graciosísimo reportaje sobre lo mucho que cobran los alcaldes gallegos. Ya saben, un reportaje del tipo "todos los políticos son iguales". Lo malo fue que no todos son iguales. Los hay que se bajan el sueldo e incluso renuncian a los pluses. Es lo que pasa cuando dejas a los cachondos al mando de la redacción. Eso y que te plantan titulares como éste.

los elegidos

¡Hala!, ya está, ya hay gobierno y ya todos a trabajar. Feijoó decidió que de entre los "mejores" no hay ninguno de Lugo, por lo que no puedo evitar coincidir con él. Todos muy guapos, muy peinados y muy del Opus. De momento, la Perly no está, por lo del follón del Senado y eso (¿o porque está divorciada?). Pero la tía no se ha quedado callada, con lo que la pobre no ha podido evitar meter la pata, claro. Mientras Feijoó declara que "nadie encontrará cuotas en su ejecutivo", la rubia no puede cortarse y ya soltó lo de "el peso de Vigo" entre los conselleiros. ¿Pero nadie ha avisado a la rubia que esto ya no se estila? ¿Que Coruña le ha dado la victoria a Feijoó, con lo que el rollo viguista en Santiago se ha acabado? Eso sí que es una putada y no el dejarle sin su vicepresidencia en la Diputación. Mejor haría a partir de ahora en empezar a callar y a trabajar más, antes de que se den cuenta en Santiago de que la tía tiene menos luces todavía de lo que aparenta.

Claro que al no estar ni siquiera en el parlamento gallego se ahorra el dimitir, tal y como prometió que haría si el nuevo gobierno no derogaba inmediatamente el decreto del gallego. Para empezar, lo primero no va a ser, porque para eso ya ha anunciado el nuevo conselleiro que no hay plazos. Ahora a ver si esa ausencia de plazos también deja a Feijoó en mal lugar, que dijo que lo haría en los primeros cien días. Esto del gallego convendría aclararlo, porque podría crear muchos disgustos al nuevo "Máximo Mandatario", que tendrá que decidir hasta donde llega su nuevo galleguismo.

Aunque peor va a ser lo de la crisis, ésa que era culpa del coche oficial de Touriño y de sus sillas y sus mesas. Mientras el gobernador del Banco de España se empeña en decir una y otra vez que las cuotas de la Seguridad Social no llegan para todos, el Feijoó empeñado en bajárselas a las grandes empresas. O a ver cómo hace para que las ayudas del Igape lleguen a sus beneficiarios y no se pierdan en mitad del camino, concretamente en la parte del camino que va de la Xunta al banco.

Claro que Feijoó es especialista en cambiar de tema. Así, mientras en Vigo murieron ocho vigueses en la sanidad pública, el tío respondió al ser preguntado, que no era problema suyo, porque "se ducha todos los días". Para partirse de risa. Y luego yo siento complejos escribiendo barbaridades en internet. Y por si alguien dudaba, ya nombró conselleira de sanidade a la misma que estaba entonces.

viernes, 17 de abril de 2009

javier guerra

Está contento el Atlántico Diario con el supuesto nombramiento de Javier Guerra como conselleiro. Incluso llega a afirmar que "supondría cubrir la cuota viguesa". Ahora es bastante el 10% de vigueses en el gobierno para que la ciudad se conforme con su cuota étnica.

De todos modos, el viguismo del bueno de Javier no lo acabamos de ver demasiado claro, excepto por el hecho de que nunca lleva corbata, costumbre que en el Concello nunca rompió, pero suponemos que hará a partir de ahora, que tiene otro puesto de más lustre. Y dudamos de su viguismo porque una empresa que produce y distribuye en Portugal, donde crea los puestos de trabajo, más baratos que los foráneos, pues no lo vemos claro. Y es una lástima, porque si algo es Guerra, es claro. Y si no, consulten su blog, donde deja clarísimo a qué dedica su tiempo como diputado, por ejempo, a prometer a los constructores, graniteros y empresas automovilísticas y del naval bajarles los impuestos. Sería positivo para el futuro gobierno del que va a formar parte que fuera tan claro como él, y no como el infame portavoz del Pp en el congreso gallego, cuyo discurso, además de volver a traer a Pajares al parlamento, no aportó nada más que una sarta de estupideces que, suponemos, por educación la mayoría de medios prefirieron ignorar.

Por otro lado, una cosa que no es el buenorro de Javier es constante. Dejó su puesto de concejal para hacerse diputado. Y ahora dejará su puesto de diputado (suponemos), para hacerse conselleiro. Esperemos que al menos este puesto le dure sus cuatro años correspondientes, que no todo el mundo puede hacer como la Perly.

la sanidad en galicia

Para el Atlántio Diario mejora en Vigo y queda iguales en Galicia (de 70 a 71 días de espera). El Fallo de Vigo lo ve una desgracia al sumar las listas de los hospitales concertados y los públicos (¿han probado a operarse por "lo privado" en Povisa y luego solicitar la misma operación por medio del Sergas?), mientras que resalta el estancamiento del paso de los 70 días de espera en 2007 a los 71 en 2008, dejando para el interior de la noticia la reducción de casi el 50% en estos últimos años.

Para la Voz de Galicia estos datos son en general un éxito, lo que no deja de llamar la atención si lo comparamos con su meticulosidad a la hora de valorar los quince días de retraso de Renfe en implantar los trenes prometidos para viajar de Ourense a Vigo. Claro que puestos a dar caña, nada como el Fallo de Vigo con Touriño y Caride, con los que se regodea ahora que no depende de ellos el insertarles publicidad. Si quieren saber a lo que se refieren con la noticia del enlace, una de dos, o tienen un amigo en el grupo parlamentario socialista o creen a ciegas al redactor. Respecto a otros datos, tendrán que acudir a La Voz de Galicia.

Sería de agradecer que fueran igual de mordientes en otras cuestiones, como las irregularidades de Zona Franca durante el mandato de Francisco López Peña, ese señor que pagaba a fondo perdido cosas tan interesantes como las estampas de la plaza de Compostela del periódico decano.

blanco

Si Magdalena Álvarez era una de mis ministras favoritas, creo que Blanco pronto alcanzará este rango. ¿Pues no se le ocurre al tío, en una entrevista en TVE, no jurar por todos sus muertos que tendremos AVE de colores en el 2012 y poner su honor, su patrimonio y a su madre como avales de su palabra?

Blanco aplaza fijar la fecha de la llegada del AVE hasta su reunión con Feijóo
Fallo de Vigo, 16-04-2009

José Blanco reconoce que ‘no hay fecha’ para la llegada del AVE a Galicia
Atlántico Diario, 16-04-2009

Blanco no concreta plazos y dice que «el AVE llegará a Galicia lo antes posible»
La Voz de Galicia, 16-04-2009

Blanco: ’No hay plazos para el AVE’
Atlántico Diario, 17-04-2009

jueves, 16 de abril de 2009

la internet

Es lo que te tienen estas cosas de la internet. Que cuando se leen cosas como que un señor habló con el periodista con "la pala excavadora trabajando delante de su puerta" y en la foto su puerta está totalmente despejada (pierde clientes porque las obras están en el escaparate de su cafetería) puede ir a buscarle al gugle. Allí se entera de que su pobre cafetería debiera estar abierta solamente desde principios de año (aunque protesta de que "desde febrero sus beneficios han caído en picado") de que otra de las cafeterías afectadas también le perteneció (aunque podría ser el otro gerente al que hace referencia el texto de la noticia) o que hace un par de años la Xunta de Galicia no tuvo manera de localizarle.


"Pues si el Área Metropolitana de Vigo puede ir desde Pontevedra hasta Tui,
la puerta de mi local va desde aquí hasta el final de la calle"


Es lo que tienen las fotos, que revelan hechos inusitados, como al pobre Julio Alonso, ese señor que amenazó a Mariano Rajoy con "montar otra guerra civil" si se le ocurría aparecer por Vigo y que después protesta porque en medio de una algarada con la policía nacional no se le ocurrió al señor agente solicitarle el D.N.I. antes de identificarle.

"Por favor, señor agente, le solicito cordialmente que se identifique antes de detenerme,
por si tuviera que hacer valer mis derechos constitucionales"

Galicia bilíngüe

Cuando uno pretende influir en el currículum escolar de sus hijos porque lo consideran muy complicado o porque no lo consideran socialmente "bien visto", corre el riesgo de que le digan esto:

La cultura de la falta de esfuerzo está matando el gallego

Hay que dejar de dedicar tiempo y recursos económicos a los monolingües en español y atender las necesidades de los fluctuantes entre los dos idiomas y los monolingües en gallego (...) No es que tengamos que defenderlo porque sea "a nosa lingua" o una herramienta de comunicación, porque en ese caso sería más útil hablar inglés, sino porque el gallego es el sistema en el que nos construimos
El Pais, 16-04-2009

discurso de investidura

Descubra a qué discurso de investidura de un presidente de la Xunta corresponden las siguientes frases:

  • No olvidamos ni menospreciamos lo hecho hasta ahora (...) Al contrario, lo valoramos y agradecemos porque fue fruto del trabajo y del sacrificio por Galicia de los que nos precedieron
  • Puedo asegurar que dialogaré y que escucharé
  • No comprendo la existencia de Galicia al margen de España ni de Europa pero tampoco entiendo a los que piensan que la fortaleza de España pasa por renunciar o menguar el desarrollo de nuestra identidad
  • Tres ideas inspirarán au acción de Gobierno: "modernización, autogobierno y cohesión".
  • Deseo hacer más fuerte a Galicia y ser el presidente de todos y para todos los gallegos
Respaldo unánime a Feijóo en Vigo por el Área y el delegado de la Xunta
Atlántico Diario, 16-04-2009

Lejos de los habituales "Decepción en Vigo" o "Touriño se olvida de Vigo en su discurso", la prensa saluda hoy la desconfianza generalizada que provoca Feipijoo con su habitual perspectiva. Unanimidad, tenía entendido, supone la no existencia de discrepancias, que en este caso sí existen, tanto por parte del Olveira como por parte de Caballero, que no lo ven claro. Al menos no tan claro como Louzán, que encuentra como máximo argumento para defender la figura del "Superdelegado" (¿acabará teniendo un nombre tan ridículo?) la existencia de un edificio administrativo:
"Alguien debe estar allí para ocuparse del mismo"



También Karpin produjo en su día una gran unanimidad en Vigo

miércoles, 15 de abril de 2009

el túnel de beiramar

El otro día hablábamos aquí del túnel de Beiramar y de las supuestas incompatibilidades con los intereses portuarios. Muchas no debe de haber, cuando ya hasta lo que va a ir encima tienen pensado en el puerto. Definitivamente demasiado para la Perly, que ya hasta su mano derecha tenía pensada. Por cierto, que no deben de andar muy finos en el Pp local cuando ya hasta ni siquiera se sabe muy bien quién realiza las declaraciones.

país de sabios

Realmente, el empresariado gallego está repleto de cabezas pensantes, inteligentes y calculadoras. Por ejemplo, el presidente de la asociación de empresarios de Galicia, Fontenla. El tío da en el clavo cuando pregunta ¿porqué no se puede construir a 490 metros de la costa y a 501 no? Hay le ha dao fino. A ver quién es el listo que le dice que hay diferencia un poco pa´llá o un chisco pa´quí. O la cosa de las normas del habitat, esas que dejó el bipartito sobre la imposiblidad de hacer habitaciones de dos por dos. Pues son demasiado avanzadas para Galicia, que ya estamos hechos a vivir en zulos.

Joyitas como estas había que estudiar en la Universidad y no tanta zarandaja de números y chorradas. Claro que puestos a acertar cuando se abre la boca, en Vigo tenemos al Garrido, presidente de los promotores, que declara que hay que dejar construir más en la costa porque en Galicia "no hay problemas de stock de viviendas o de grandes obras con miles de viviendas paralizadas". Pues en buen lugar deja al Feipijoo, que ya en su primer día decide que hay que dar salida a esos inexistentes stocks, aunque sea a precio de vivienda protegida.

En manos de esta gente nos hemos quedado.

las palabras de alvariño

Dio el empresario una conferencia de prensa para unirse al coro de alegres racistas que saludan la llegada de José Blanco al Ministerio de Fomento. No acabamos de entender demasiado bien en qué consiste eso de "ejercer de gallego" que tanto se cacarea en la prensa estos días. Supongo que será que en una escalera no se sabe si sube o si baja, o que responde siempre con preguntas a preguntas de otros o que usa boina en verano o que distingue entre el marisco de la ría del marroquí, no sé. Que yo sepa el ser gallego no conlleva ningún código genético particular que nos predestine a amar más a otros gallegos que a otros seres humanos. Tener cierta simpatía, pues sí, como en el caso de los mozambiqueños o los americanos, supongo. Pero dirigir un ministerio en función de simpatías personales o particulares, pues no parece lo más adecuado. Creo que incluso se ha criticado que otros ministros realizasen esos comportamientos. Y respecto al supuesto conocimiento de las particulares necesidades del Ave a Vigo, pues no sé si Blanco sabrá mucho del tema. De momento no lo ha demostrado, desde luego.

El caso es que esta rueda de prensa ha merecido distinto tratamiento en el Fallo de Vigo y en el diario de referencia de este blog, el Atlántico. Los primeros ventilan el tema con dos párrafos y completan la noticia con unas palabras de Font sobre la pobre Corina, que le tiene una tirria que no puede. Más jugosos los segundos, que completan la rueda de prensa con una reflexión sobre la historia del Ave por Cercedo desde el 2002.

En aquel año, Fraga decidió que el Ave entraría en Galicia por Santiago, la Perly era conselleira de Asuntos Sociales y Voluntariado (qué gran gestión la suya cuando lo del Prestige) y el Ministerio de Álvarez Cascos (el mejor Ministro de Fomento para Galicia según Fraga y Medalla de Oro de la Comunidad) decidió que de la entrada por Cercedo nada de nada y que de una Ave en "L" (Ourense-Vigo-Santiago-Coruña) menos aún. Los redactores del Atlántico, en lugar de recordar que esta decisión se tomó porque el gobierno gallego y estatale, ambos del Pp así lo quisieron, nos cuentan que si sucedió esto fue por culpa del alcalde de Santiago, el Bugallo, cuyo poder e influencia desconocíamos. De Paco Vázquez no dicen nada porque aquél animal estaba de acuerdo con la entrada por Vigo.

Así que si en los planes de Fomento desde el 2002 se considera prioritario el Ave Ourense-Santiago-Coruña, y en segundo lugar el eje atlántico Coruña-Santiago-Vigo-Oporto y en tercer lugar el Ourense-Vigo es debido al bellaco manipulador en la sombra y antiviguista Bugallo, cuya poderosa influencia en un senil Fraga le lleva a susurrarle al oído el terrible peligro que supondría para sus intereses particulares compostelanos el beneficiar a Vigo.

Bueno, puesto que seguro que esta conducta se debe a que "ejerce de compostelano", suponemos que será comprensible. Y así se construye la historia.

martes, 14 de abril de 2009

la nueva biblioteca pública

Montar unha biblioteca pública en Vigo e un pouco unha cousa así. Un aínda lembra as queixas da cidadanía cando se inauguraron os museos Verbum e o do Mar, solicitando máis axudas para o Celta, que a fin de contas ós museos so ían uns cantos e o fútbol era un beneficio para toda unha cidade. Supoño que serían os mesmos que din que o galego non serve más alá de Galicia.

Ven a conta o chollo porque o alcalde ven de anunciar que pensou na Universidade Popular para montala biblioteca que ven asignada nos presupostos estatais para a cidade. A Universidade Popular é unha cousa moi de Vigo: un centro educativo que non imparte títulos válidos porque un cacique bondadoso decidiu que as mulleres e os pobres tiñan que aprender algo. Estivo ben nos anos 20, pero actualmente non ten moito sentido. E conste que son o primeiro en recoñecer o mérito en que se imparten esas clases e o inmenso valor de que se impartan coñecementos que non se dan en practicamente ningún outro lugar. Pero actualmente, continuar respectando o punto de vista dun señor que morreu antes da guerra, pois home, sí, si riquiño era o García Barbón, non digo non, pero a estatua xa a ten, o Caballero xa sacou os renos de herba que lle metera Perly na súa rotonda, e o seu nome está posto á rúa principal da cidade. En Carballiño non lle fixeron tanto.

Que os herdeiros do tal señor, por certo mezclados coa familia doutro señor que protagonizou a anécdota máis repetida dos paseadores vigueses (entrando no casino cunha pistola na man e sangue na camisa: "hoxe veño con sangue roxa no peito"), pretendan recuperar o edificio baseándose en que as obras de reparación tardan moito en finalizar, que os estudos non lles gustan ou que non son específicos para mulleres e "desfavorecidos" non deberan paralizar nin medio segundo o desenvolvemento dunha infraestructura necesaria na cidade.

Hoxe na prensa de Vigo, seguindo a tradición de tontuna, o Atlántico utiliza argumentos de chourizo en contra da ubicación e o Fallo argumentos de aceituna.

rafael louzán

Don Rafael é o presidente da Deputación de Pontevedra, esa institución que serve para ofrecer orientación económica ós concellos, advirte de que as nóminas dos funcionarios deses mesmos concellos poderían chegar a non cobrarse. Por suposto, da súa de 77.988 euros anuais brutos, máis complementos, non di nada. Tampouco di sobre o feito de que os concellos non saiban xestionar os poucos impostos que cobran. E xa dos plan do futuro presidente da Xunta respecto á baixada de impostos locais que pretende, tampouco.


Louzán buscando á sustituta para Corina Porro na Deputación.
Total para o que facía, ben vale a que ri.

lunes, 13 de abril de 2009

adoptar en galicia

É curioso que hoxe traia a prensa dous novas sobre este tema: por un lado, temos o feito de que a Xunta propuxo, guiou, amparou e avalou unha adopción consistente en traer dous nenos do tercerio mundo separándooos dos seus irmáns. Sen dúbida, a protección do menor foi o que sinalou cada un dos seus actos que, non o esquezamos, tardan máis de catro anos de media en realizar. Por outro lado, temos que por fin alguén di o que era evidente: que si es pobre e tes fillos, podes irte despedindo deles, posto que as engranaxes administrativas están deseñadas para quedarse con eles, independentemente do esforzo que fagas por mantelos ó teu lado. O concepto según o cal un neno con quen mellor está non é co máis rico, senón cos seus pais non entra na cabeza dos gobernantes. Deste xeito, a adopción na Xunta de Galicia segue a ser un mercado co que pagar favores.

exclusivas

Contrariamente ó que fan algúns, non vou facer comentario algún respecto á falta de gusto e sentido común das manifestacións sanguentas que se veñen de celebrar estes días. Máis interesante é comprobar como o Atlántico Diario ven de instaurarse oficialmente como o gran periódico vigués. Efectivamente, trouxo estes días unha fabulosa exclusiva: a data exacta no que o Ave vai chegar a Vigo, data que non coñece ningures a estas alturas. Pero ese misterio non é tal cando se contan con "fuentes de toda solvencia". Non deixa de ser curioso que estas fontes dean a mesma data que eles veñen repetindo cunha insistencia que máis que cansina e aburrida ten chegado á psicopatía compulsiva. Propoñemos para o próximo titular respecto o tema algo do tipo "Nós xa o dixemos: nin Ave nin ostias".

Claro que ésta non é a única exclusiva que nos trouxo este xornal. Para todos aqueles que pensaban que Corina, despois da Arribada de Baiona (a Reconquista viguesa é demasiado populachera, ademáis de viguesa) estaba de resaca permanente, trae unhas xugosas declaracións, o que non é doado de acadar da portavoceira menos laboriosa do Concello de Vigo. Claro que as declaracións non é que dean moito de sí e mesmo poderían ter sido escritas por calquera redactor deste xornal, posto que se limita a recoller a nosa proposta: "Eu xa o o dixen: nin Ave nin ostias", pero máis fino, que a Perly non é tan basta como o que escribe estas liñas.



Os obsesivos-compulsivos nesta cidade hainos a montóns

Deste despliegue periodístico do Atlántico Diario xa podería aprender o seu competidor, o Fallo de Vigo, que tivo que recurrir a un refrito das alegacións presentadas no seu día polos empresarios do porto de Vigo respecto ó futuro túnel de Beiramar. Como non debían de ter outra, decidiron darlle leñá á mona de Caride, que é o inimigo a tumbar estes días, xa que anda a gastarse os cartos que queren para si os futuros gobernantes galegos. Así, aproveitan e califican de erro, por exemplo, o feito de que todolos concellos acepten o transporte metropolitano excepto o de Vigo, ou a presentación dun proxeto de metro que debe sela terceira vez que sae cuspidiño ó sacado pola Conselleira en funcións.

Coa conselleira mellor se portan na Voz de Galicia, que polo menos ten o bo gusto de lembrar que o carril bici onde non o queren é en Nigrán e Vigo, onde as construccións rozan a ilegalidade cando non se ciscan directamente na ordenación do territorio máis elemental. Polo que respecta a Baiona e a Guarda non consideran que a ampliación da carreteira vaia provocar "máis mortos".


Era evidente para todos menos para ela: si me pegas, non me queres

martes, 7 de abril de 2009

duas novas

Por unha banda, por fin Dionisio Pereira pode seguir traballando tranquilo.

Por outra, Yahoo repite o que entenden polo uso da rede.

tradicións viguesas

Por moito que me doa, teño que recoñecer que a cousa esa de sacalas imaxes en semana santa é xa toda unha tradición en Vigo. Nesta cidade calquera cousa que se faga máis de tres anos seguidos xa é tradicional, con solera e poderío. Mesmo o esperpento este que organizan catro vellos máis mortos que vivos e que non atopan quen lles releve.

Poderían aproveitar e sacar en procesión algún bidonciño desos que denunciaron os traballadores dunha empresa que nunca tivo licencia, que pecha e os deixa na rúa despois de trinta anos e que acumula residuos tóxicos como os adolescentes que coleccionan botellas no estante de enriba da cama. Tamén é moi tradicional. Ou mesmo poderían sacar a algún veciño de calquera dos edificios sentenciados co derrubo cada vez máis inevitable canto máis se percata o alcalde de que non lle vai quedar outra. Porque o do metro terá que esperar. Polo momento, iso de sacalo no último momento non vai valer, entre outra cousas porque (por unha vez voulle dar a razón á Ugt), sería bo integralo nunha rede de cercanías e co Ave. E da cousa da Gota de Leche, pois o mesmo, que non deixa de ser unha polémica estéril que solucionará a Perly en canto a fagan Conselleira de Pobres: os máis perigosos á Gota de Leche cos policías e o resto ó Casco Vello, que con sacalos bancos é máis que suficente.

Pola miña parte so podo suxerir que de sacar en procesión a alguen, que saquen a Figueroa, por selo edil con máis solera da cidade. Dende case os principios que está o tío pegado á cadeira municipal. E por riba tivo que aturar que a ferrolana lle pasara por riba. ¿Pero cántas ostias haberá dado esta tía para ir de número un?, pensou o probe o día que llo dixeron. Vamos, que por min que saquen a Xesús denriba do bicho e que senten a Chema, que moito non saberá, pero sair na prensa lle compensa todos os disgustos. Mesmo o de verse facéndolle o traballo á Perly ata as próximas eleccións.

citroen

Hai uns días, co motivo do cambio de Director Todopoderoso ou Mandamáis Ultraforte ou algo así na central francesa dos que nos dan de comer, viñeron uns europeos a mirar cómo traballábamos. Se como dicía o anterior Superxefe ou saíamos a fumar cando non miraba. O caso é que todo o mundo esperaba que dixera algo así como que o Goberno de España é malísimo por non lle dar o 100% do solicitado para sacar os novos proxectos empresariais ou que iamos ir todos á rúa, e os que non traballan na Citroen os primeiros, por vagos.

E nin unha nin outra. Nin se esperaba que o Estado español pagara a cantidade de millóns pedidos (é o que teñen os europeos, que respectan moito ós Estados que lles dan de comer) nin vai haber despidos por moito que o anuncien no Fallo de Vigo. Ganas de joder é o que teñen os estranxeiros de fóra, que parece que non se enteran de que as cousas cun par de currantes na puta calle se miran mellor, como máis a gusto.

A pesar de que o Estado non lle pague todo o que pediron (sería a primeira vez que algo parecido sucedera) a dirección central de Citroen realizará os seus plans, posto que o Estado pode axudar, pero nunca asumir o risco empresarial. E ademáis, mentras a competitividade da planta continúe, non vai despedir a ningures, que xa bastante pouco paga e por riba coa merda de contratos que fai non o necesita.

As eleccións pasaron e xa non hai porque asustar ós votantes.

o porto

Andiveron estes días previos á semán santa quentes na cidade, por non variar. Cando non é Feipijoo quen se alonxa todo o que pode do Pp local, representado en Figueroa, é Jesús Paz, que lle deixa os deberes feitos á Perly, co beneplácito dos empresarios implicados, para que non mova nin unha liña.

Ante os futuros proxectos de recheo do porto vigués, a Olveira non se lle ocorre nada máis que ciscarse na historia do seu partido e declarar que é unha victoria do Bng. Tanto nadar para afogar na beira. Hai ben pouco dicía o contrario. Claro que máis complicado o teñen outros. Por un lado temos que o Fallo de Vigo declara que son o Psoe máis a Perly quenes chimpan de alegría co proxecto, mentras que no Atlántico aseguran que é o Bng quen se alegra. Pola súa banda, Feipijoo tampouco o ten claro, mentras que para a Voz de Galicia todo é unha caca de la vaca e non hai que facer caso. O Atlántico, por si acaso, e vendo para onde sopran os novos ventos, súmase ó da caca e lembra que plans xa houbo antes. Como sempre, esquecen que plans feitos co cu houbo anteriores, empezando polo recheo de Bouzas que tanto gusta a Citroen. Pero calquera di unha cousa así, claro.

Mentras tanto, o Alvariño aproveita e volve á carga coa segunda ponte sobre a Ría de Vigo, e a Voz o apoia lembrando que cando se fixo a primeira cargáronse parte do noso patrimonio histórico.

O caso é que xa temos enriba ó Nouvel, o Nobel da arquitectura, co novo proxecto emblemático. Os que mandan xa teñen dito que agora que saiu en prensa so queda pór prazos e un señor na presidencia do porto que lles diga que sí a todo, que privatice os espacios públicos a cambio de pór centros comerciais e regale a administración de actividades portuarias a empresas responsables de boa familia. A ver quen lles di que non agora.

jueves, 2 de abril de 2009

la crisis

Antes de las elecciones, la crisis parecía haber llegado a Galicia con más fuerza que a ningún otro sitio. Los empresarios se declaraban a punto de tirarse desde las ventanas del edificio de García Barbón como antaño sus colegas de Wall Street. Pasados los comicios, y sin aparente relación con este hecho, nos encontramos con que hasta los más tocapelotas parecen ver una luz, Citroen ya no propondrá ninguna ERE, y hasta los mismos consumidores salen de sus agujeros para gastarse los cuartos que tienen a bien los empresarios concederles por los servicios prestados.

Eso sí, aquí en Vigo, el Pp continúa empeñado en mostrar su peor cara, la del político brutal, descarnado, que no se corta en asegurar que no desea viviendas de protección oficial, porque, si la gente no tiene dinero para adquirirlas, será mejor que por lo menos desee las del mercado sin control.

¿Para quién quiere las viviendas esta gente? ¿Para los especuladores del suelo a los que Figueroa va a convencer de que podrían ganar más dinero con sus planes? ¿Para los especuladores del compra-vende que nos llevaron a una espiral de precios hinchados artificialmente?

Los proyectos paralizados por el anterior gobierno gallego salen adelante, por mucho que moleste a los nuevos gobernantes, que tenían otros planes. Llegados al primer trimestre del año, los planes empiezan a frenar la caída en barrena del paro, ese fenómeno español íntimamente ligado al modelo productivo del Pp. Es curioso que la peor deuda de los ayuntamientos gallegos se ligue siempre a este partido, que critica lo que hacen los demás cuando ellos mismos no fueron capaces de arrancar ni una sola mejora. Más o menos, lo de siempre. Cuando uno ya se creía aquello de que habían terminado el trabajo, resulta que era mentira.

cumplir la ley

Por mucho que duela, parece que en Vigo, a veces, hay que cumplir la ley. Si ayer era José Crespo, el responsable del edificio que Figueroa en su día le endosó a la Inmobiliara Karpin, quien se quejaba de que no le dejaran hacer lo que le diera la gana en el barrio del Cura, hoy parece haber entrado en razón. De hecho, ayer en el Atlántico Diario aparecía que "Crespo negó haber recibido ninguna comunicación del Concello", mientras que en el mismo diario hoy ya aparece que "el representante de la firma del solar reconoció haber recibido una orden del Concello para limpiar la propiedad hace un mes".

Suponemos que las Asociaciones de Vecinos, acostumbrados a quejarse por medio de la prensa, tendrán que acostumbrarse a utilzar los procedimientos legales que nos hacen iguales a todos, o que los hosteleros habrán de acostumbrarse a pagar impuestos hasta cuando no ganen tanto como antes.