jueves, 10 de julio de 2008

dionisio pereira

Imprescindible a entrevista co mellor historiador vivo destes tempos:

Canto ao BNG, se cadra pretende reproducir a traxectoria pedichona de CiU para presentarse diante da sociedade galega como "conseguidor"

En Galicia contamos con prosistas de excepción como Ferrín, Manuel Rivas, Suso de Toro, (...) Non obstante, se tivera que escoller un relato, elixiría A Esmorga de Blanco Amor.

Semella que o BNG só aspira a "galeguizar" o PSOE, sen a penas alternativas autónomas que confronten a visión neoliberal e privatizadora. (...) Digamos que o BNG ten feito un cursiño acelerado para ser admitido como xestor, que non reformador, do sistema; aí se teñen equiparado coa socialdemocracia de hoxe en día (...) entendo que xa é tempo de que en política deixemos de estar supeditados "sine die" ao mal menor (...)

No hay comentarios: